Groningen
Start 07.01.2024
24 - 32 uur

Jeugdbeschermer

Werken binnen het gedwongen kader in de Jeugdzorg is misschien wel de meest verantwoordelijke baan in deze sector, of in ieder geval één van de pittigste. De beslissingen die je maakt zijn cruciaal voor de verdere levensloop van de betrokken gezinnen en gezinsleden. Voor een organisatie in de regio Groningen zoeken we een Jeugdbeschermer. Iemand die zich voornamelijk met de inventarisatie van de casussen gaat bezighouden.

 

Werken binnen het gedwongen kader van de jeugdhulpverlening is niet niks. Je komt gezinnen en gezinsleden tegen die tegen forse problemen aan lopen met elkaar. Dusdanige problemen dat er een beschermingsmaatregel nodig is om weer stappen vooruit te kunnen zetten met elkaar. 

Als jeugdbeschermer ben jij degene die regie voert over dit proces.

Je inventariseert welke stappen er gezet moeten worden om verdere maatregelen af te wenden of om de maatregelen te versoepelen. Dit vat je in een plan. Daarbij coördineer je de doelen in dit plan met de organisaties die ook betrokken zijn bij deze gezinnen. Je bent eindverantwoordelijk voor het welbevinden van de gezinnen en individuele gezinsleden en staat soms voor lastige beslissingen. Omdat je leidend bent in de trajecten kan je het verschil maken, maar je stuit ook op weerstand. Een werkdynamiek die intens is. Kleine successen wisselen zich af met crisissituaties. Het is werk op het scherpst van de snede. 

Je staat er gelukkig niet alleen voor. Binnen de teams waarin je werkt is er werkbegeleiding, casuïstiekbespreking en er is een gedragswetenschapper met wie je samen de kernbeslissingen maakt. Uiteraard zijn er ook je collega’s met wie je kan sparren over dit uitdagende, maar o zo belangrijke werk. 

Mensen die dit werk doen en kunnen hebben een intrinsieke motivatie om vastgelopen gezinssituaties weer in beweging te krijgen. Elke gezin en gezinslid dat er een stukje beter bij zit dan gisteren is de moeite waard om voor aan de slag te gaan. Het zijn mensen die kijken naar mogelijkheden, geduld hebben en met elke kleine stap vooruit weten dat dit grote positieve gevolgen kan hebben in de uiteindelijke ontwikkeling van deze gezinnen. 

 

Voor verschillende organisaties in de jeugdbescherming zijn we op zoek naar geschikte mensen. Het gaat hierbij om de regio’s Groningen, Friesland, Drenthe en Gelderland. We stemmen samen met jou af hoeveel uren je beschikbaar bent en welke regio que reistijd bij je past.

 

Wat neem je mee als we gaan samenwerking?

  • Een afgeronde zorggerelateerde opleiding op minimaal hbo niveau.
  • Een geldige SKJ registratie

 

Als je via Vindrs aan de slag gaat mag je het volgende verwachten:

  • De inschaling is volgens schaal 10 van het cao Jeugdzorg. De duur van je contract bepalen we in overleg, maar je krijgt vaste uren, inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering.
  • Je hebt de optie om deel te nemen aan een jaartraject waarbij je wordt gecoacht door een GZ-psycholoog en orthopedagoog generalist. Ze bieden in acht thema’s praktische handvatten die jou als werker in het veld kunnen helpen om je werk optimaal uit te voeren.
  • We bieden een vrij te besteden opleidingsbudget.
  • Je krijgt een account van GoodHabitz, een online omgeving vol met trainingen en workshops.
  • Je hebt de optie om te rijden in een leaseauto.

 

 

 

Aanmelden