Groningen
Start 13.05.2024
24 - 32 uur

Jeugdzorgwerker

Voor een organisatie die werkt op het snijvlak van onderwijs en Jeugdzorg zoeken we een Jeugdzorgwerker voor 24-32 uur per week. Je gaat aan de slag bij een kleinere organisatie met korte lijnen waarbij je jongeren tussen 6-18 jaar begeleidt.

 

Bij deze organisatie worden jongeren begeleidt die zijn uitgevallen uit het onderwijs. Met de jongere als centraal punt in de begeleidingstrajecten wordt gekeken welke vorm van onderwijs wel passend is en hoe de jongere gestimuleerd kan worden om weer te ‘leren’. Als Jeugdzorgwerker begeleidt je dit proces samen met je collega’s die het stuk onderwijs oppakken. Jij zorgt dat de jongeren meer sociaal-emotionele draagkracht krijgen zodat de ontwikkeling weer op gang komt. Je werkt nauw samen met de collega’s die het onderwijs aanbieden om zo een programma aan te bieden dat aansluit bij de ontwikkeling en interesses van de jongeren. Werkzaamheden die hierbij horen:

 • Fungeren als persoonlijk begeleider voor een aantal jongeren.
 • Voeren van voortgangsgesprekken.
 • Aanbieden van didactische (groeps)actviteiten.
 • Schrijven van begeleidingsplannen.
 • Bieden van huiswerkbegeleiding.
 • Bieden van begeleiding in het vergroten van sociale vaardigheden en dagstructuur.
 • Onderhouden van contact met extern betrokken instanties zoals scholen.

 

De organisatie ligt in landelijk gebied en gebruikt deze omgeving in de zorg die geboden wordt. Zo is bewegen (sport) en natuur (werken met dieren) onderdeel van de aanpak. Er wordt breed ingezet op ontwikkeling en de visie van de organisatie is dan ook dat ontwikkeling ook buiten de kaders van het onderwijs onderdeel van de begeleiding moet zijn. Daarnaast kijkt de organisatie naar buiten; er worden samenwerkingen in de keten gezocht met externe therapeuten en organisaties die kunnen bijdragen aan de inhoud van de trajecten. Het zegt iets over de integrale kijk die ze hebben op zorg. Als Jeugdzorgwerker betekent het dan ook dat je een breed scala aan werkzaamheden doet waarbij je ervaring van pas komt, of waarbij je je ervaring in het werk breed kan ontwikkelen.

 

Wat je meeneemt naar deze organisatie?

 • Een afgeronde opleiding op HBO niveau.
 • Een SKJ registratie, of de mogelijkheid om deze via een praktijkprogramma aan te vragen.
 • Affiniteit met onderwijs en de context ervan.
 • Een brede en analytische kijk op zorg.
 • Affiniteit in het werken met dieren.
 • Goed ontwikkelde communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.

 

Wat mag je van ons verwachten?

 • Een salaris in schaal 8 van het CAO Jeugdzorg (€2808 – €4171 bruto per maand).
 • Een opleidingsbudget van 3% van je bruto jaarsalaris.
 • 8,33% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering.
 • Vaste uren voor de periode dat je gedetacheerd wordt.

 

Wil je meer weten? Laat het ons dan weten!

 

 

Aanmelden