Regio Drenthe
Start 10.05.2021
32 uur

Intensief Ambulant Gezinsbehandelaar

Systemisch werken is een vak apart. Je richt je aandacht op alle betrokkenen van het traject; de jongere, de andere gezinsleden, het systeem en de omgeving. Je probeert al deze betrokkenen met de neuzen dezelfde kant op te krijgen om de nodige stappen te kunnen zetten.

 

Het is werk waarbij je de spil van een systeem bent. Een middelpunt van waaruit de begeleiding vorm gegeven wordt. Een belangrijke rol.

 

Je gaat aan de slag voor een organisatie in Drenthe voor 32 uur per week. Binnen een bevlogen ambulant team begeleid je jongeren en gezinnen die op meerdere levensgebieden zijn vastgelopen. Dit doe je kortdurend, intensief en in nauwe samenwerking met het gezin. Vanuit een plan van aanpak stel je samen doelen op die ook binnen het gehele systeem aandacht krijgen. Op die manier proberen jullie samen contextuele en toekomstbestendige oplossingen te vinden voor de problemen die spelen.

 

Wat doe je als spil binnen een (gezins)systeem?

 
 • Je inventariseert mogelijkheden en krachten binnen (gezins)systemen.
 • Je koppelt doelen aan het traject en zorgt voor een zo breed mogelijk draagvlak van deze doelen.
 • Daarvoor onderhoud je intensief contact met het gezin, overige betrokkenen uit het systeem en de omgeving van het systeem. Denk aan scholen, vrienden, werkgevers.
 • Je werkt samen met andere betrokken hulpverleners rondom de jongere en het gezin en stemt continu de begeleiding af.
 • Je schrijft voortgangsrapportages en evaluaties en voert multidisciplinaire overleggen. 
 • Waar kan en waar nodig begeleid je zelf ook. Denk aan begeleiding op sociaal-emotioneel vlak en op praktisch gebied. 
 
Contextueel werken vraagt veel van jou als hulpverlener. Je kan te maken krijgen met tegenstrijdige belangen, conflicterende normen en waarden en een omgeving die hier druk op uit oefent. Het bewaren van overzicht en het bewaken van de voortgang van het traject vraagt een aantal specifieke eigenschappen.
 
 
 • Je bent sterk in het analyseren van gedrag en kan overstijgend naar situaties kijken. Wat speelt op wel vlak en waarom?
 • Je bent communicatief sterk, schriftelijk en mondeling. Je spreekt anderen aan op verantwoordelijkheid, zegt wat je ziet en kan schriftelijk onderbouwen waarom je bepaalde (soms lastige) beslissingen maakt. 
 • Je kan als geen andere aansluiting vinden bij anderen en schakelen hierin. Het doel is immers met elkaar op één lijn komen en daar blijven.
 • Je bent zeer gestructureerd in je manier van werken. Je weet welke afspraken er zijn gemaakt met elkaar en houd schriftelijk goed bij wat de voortgang is van het traject. 
 
Wat neem je nog meer mee in deze functie? 
 
 • Een afgeronde opleiding SPH, MWD of Social Work en een afgeronde (post HBO) IAG opleiding.
 • Een geldige SKJ registratie.
 • Minimaal 3 jaar ervaring in het werken met multi-problem gezinnen en -systemen, waarbij ervaring met echtscheidingsproblematiek een grote pré is.
 • Kennis van methodieken binnen de systemische gezinshulpverlening.
 • Kennis van actuele wet- en regelgeving.
 • Een geldig rijbewijs en eigen vervoer.

 

De functie zal starten in een detacheringstraject vanuit Vindrs. Bij gebleken geschiktheid zal dit traject overgaan in een dienstverband bij de organisatie.

 

Sparren of interesse? Laat het ons weten!

Aanmelden

Tip: Voor het veld uren is alleen een getal tussen de 0 en 40 toegestaan. Er zijn geen andere tekens dan cijfers toegestaan.

Tip: upload alleen Word- of PDF-bestanden, gebruik geen bestandsnamen met spaties er in.

* Verplichte velden