vindrs
privacy verklaring

Vindrs, gevestigd aan Winschoterdiep 50
9723 AB Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

www.vindrs.nl
Winschoterdiep 50
9723 AB Groningen
050 280 71 81

 

Martijn Meijerink is de Functionaris Gegevensbescherming van Vindrs. Hij is te bereiken via martijn@vindrs.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Vindrs verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 • Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief telefonisch verstrekt of in correspondentie
 • Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@vindrs.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Vindrs verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 •  U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren; het vinden van passend werk.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Vindrs neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vindrs) tussen zit. Vindrs gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 

Een CRM dat wensen met betrekking tot (ander) werk koppelt aan beschikbare vacatures en zoekende organisaties bekend in ons systeem.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Vindrs bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Curriculum Vitae
>1 jaar

 

De reden dat we deze gegevens bewaren is om wensen en werkervaring te kunnen matchen aan vacante functies die we beheren.

 

Naam en adresgegevens
>1 jaar

De reden dat we deze gegevens bewaren is dat we contact kunnen leggen als dit nodig is en kunnen beoordelen of we functies vacant hebben in iemands woonregio.

 

Telefoonnummer en emailadres
>Tot eigenaar van deze gegevens het verzoek indient om deze te verwijderen

De reden dat we deze gegevens bewaren is dat we contact kunnen leggen als dit nodig is voor vacante functies waar we voor zoeken.

 

Bankrekeningnummer
> voor de duur van het contract tussen Vindrs en de medewerker

De reden dat we deze gegevens bewaren is dat we loon en vergoedingen betalen aan de medewerkers die via Vindrs werken.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Vindrs verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Vindrs blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Vindrs gebruikt functionele cookies van een derde partij. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. We gebruiken deze cookies om website bezoek en surfgedrag op www.vindrs.nl te analyseren. Dit doen we via Google Analytics.

 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Zie voor een toelichting:

www.veiliginternetten.nl

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vindrs en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@vindrs.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Vindrs wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Vindrs neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

Open chat
Leuk dat je contact opneemt met Vindrs! Wat kunnen we je voor je doen?