Groningen
Start 11.08.2024
24 - 36 uur

Gedragswetenschapper Sociaal Domein

Als je werkt binnen het sociaal domein heb je door je door inzet direct invloed op het welbevinden van bewoners en de omgeving waarin ze wonen. Het is hulp die zich meteen uitbetaald, maar daarnaast ook zeer uiteenlopend is. Omdat geen bewoner hetzelfde is is elke werkdag een andere dan de dag ervoor.

 

Als gedragswetenschapper binnen het sociaal domein vervul je een cruciale rol, waarbij je nauw betrokken bent bij de bewoners en bij de gebiedsteams. Deze teams bedienen alle inwoners van de gemeente op het gebied van participatie, WMO en jeugd, van jong tot oud. Het hoofddoel van de gebiedsteams is om (tijdelijke) hulp te bieden aan de gemeente-inwoners op diverse leefgebieden. Je wordt specifiek ingezet bij casuïstiek die betrekking heeft op kinderen, jeugdigen en gezinnen. In deze rol coach je de gebiedsteam-medewerkers op zelfredzaamheid, professionele kennis, een brede en overkoepelende kijk, en inhoudelijke kennis, inclusief systemisch werken. Je biedt coaching en advies met betrekking tot vakinhoudelijke aspecten, met name bij besluitvorming over complexe problematiek binnen gezinssituaties, waarbij bijvoorbeeld de veiligheid van het kind en het systeem in gevaar zijn. 

In je bredere rol als gedragswetenschapper fungeer je tevens als adviseur, mentor en motivator binnen de organisatie. Je draagt bij aan de veiligheid van alle inwoners binnen de kaders van de Jeugdwet en vergroot de expertise van je collega’s door casuïstiek te bespreken en vakinhoudelijke ondersteuning en coaching te bieden. Je ondersteunt het benaderen van problemen vanuit verschillende perspectieven in de wijk door innovatieve oplossingen aan te dragen en creatief te denken. Jouw advies heeft aanzienlijke invloed bij het nemen van (kern)beslissingen. Als lid van het ondersteuningsteam werk je samen met de manager, praktijkbegeleiders en programmamedewerkers om het team optimaal te ondersteunen, adviseren en faciliteren. Je hebt een nauwe betrokkenheid bij inhoudelijke beleidsontwikkelingen in het sociaal domein en bij methodiekontwikkeling, onderzoek, innovatie en evaluatie. Bovendien lever je vanuit je functie een substantiële bijdrage aan de contacten en projecten binnen de (regionale) zorgketen.

 

Je gaat aan de slag bij een bevlogen organisatie die midden in de maatschappij staat. Ze bedienen een breed scala aan vragen vanuit de directe leefomgeving en zorgen voor de toeleiding naar de juiste hulp. Waar nodig zetten ze specialistische hulp in om de zelfredzaamheid van de bewoners te vergroten zodat ze zichzelf als individu of gezin verder kunnen ontwikkelen.

 

Je neemt het volgende mee in deze uitdaging:

 • Je hebt een afgeronde opleiding binnen de Gedragswetenschappen op WO niveau.
 • Je hebt een SKJ registratie of bent in de gelegenheid deze op korte termijn aan te vragen.
 • Je hebt bij voorkeur een BAPD.
 • Je bent gemakkelijk benaderbaar en speelt effectief in op de behoeften en het vakmanschap van de uitvoerende professionals.
 • Je hebt affiniteit met het adviseren bij complexe problematiek, met name in de context van Jeugdzorg, forensische problematiek, en diverse culturele- en migratieachtergronden.
 • Je toont een stevige persoonlijkheid en stressbestendigheid, en je weet prioriteiten te stellen en zaken te relativeren.
 • Je focust op denken en handelen vanuit zelfregie van bewoners, het benutten van eigen kracht en netwerken.
 • Je hebt een sterke passie om bij te dragen aan de kwaliteitsontwikkeling en methodisch werken van de uitvoerende professionals, en aan de transformatieopdracht binnen de organisatie.

 

 • Een salaris tussen €3915 en €6079 bruto per maand.
 • 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering.
 • Een opleidingsbudget van 3% van je bruto jaarsalaris.
 • Zekerheid van uren tijdens de looptijd van het traject.
 • Een (vast) dienstverband bij de organisatie zelf na een succesvol traject vanuit Vindrs.

 

Wil je meer weten of sparren over deze uitdaging? Laat het ons weten!

 

 

Aanmelden