Utrecht
Start 18.08.2024
uur

Jeugdbeschermer (zzp mogelijk)

We werken samen met een organisatie die op meerdere locaties in Nederland zoekt naar Jeugdbeschermers.

 

Als jeugdbeschermer speel je een cruciale rol wanneer een rechter besluit dat gedwongen hulpverlening in een gezin nodig is en een jeugdbeschermingsmaatregel wordt opgelegd. Ernstige problemen, zoals schulden, misbruik, verslaving, of scheiding, bedreigen de ontwikkeling van het kind, en vrijwillige hulp heeft niet tot verbetering geleid. Door de gedwongen maatregel neemt de jeugdbeschermer de regie over de hulpverlening.In deze functie neem je zelfstandig cases op, waarbij je vanuit een verantwoordelijke houding het proces aanstuurt met een helicopterview. Je werkt samen met teamleden die klaarstaan om gezamenlijk belangrijke keuzes te maken. Het netwerk rondom het gezin breng je in kaart, inclusief formele- en informele raadgevers. Gezamenlijk met hen probeer je een plan van aanpak te formuleren om de situatie te verbeteren, waarbij je regelmatig checkt of gemaakte afspraken worden nagekomen, onder andere door huisbezoeken.Als de rechter ouderlijk gezag beëindigt, kan het zijn dat jij verantwoordelijk wordt voor de opvoeding van het kind door hem/haar te plaatsen in een pleeggezin, gezinshuis, of op een groep. Hierbij fungeer je als wettelijke vertegenwoordiger, waarbij je ouders informeert over de ontwikkeling van hun kind en verantwoording aflegt in de rechtbank, bijvoorbeeld bij verzoeken tot herstel van gezag.

Je dagelijkse werkzaamheden omvatten het organiseren, communiceren (telefonisch en per e-mail), het vaststellen van zorgvraag en -behoefte, het schrijven van adviesrapporten, en het aansturen van casussen naar cliënten en ketenpartners. 

Het schrijven van rapportages gebeurt op basis van feiten en volgens juridische kaders. Samen met formele- en informele raadgevers, zoals de raad voor de kinderbescherming en een ambulant begeleider, stel je plannen van aanpak op om de situatie van het gezin te verbeteren, met het oog op een veilige toekomst voor de jeugd.Je werkt zelfstandig, maar gedragswetenschappers, collega jeugdbeschermers, en de teamleider staan om je heen. Wekelijks is er een casuïstiekbespreking waar moeilijke cases worden overlegd en gezamenlijk beslissingen worden genomen. Je balanceert tussen kantoorwerkzaamheden, overleg met gedragswetenschappers, en praktisch werk bij gezinnen, rechtbanken, politie, en scholen, waarbij ongeveer 70% van je tijd op kantoor of thuis wordt besteed en 30% aan veldwerk.De uitdagingen van dit werk liggen in de omgang met een pittige doelgroep, hectische situaties en intensieve trajecten. Denk aan gezinnen die overlast veroorzaken of die de buitenwereld wantrouwen, waar je mogelijk meerdere keren moet aanbellen om binnen te komen. Met stevigheid en een focus op het hogere doel, namelijk de veiligheid en ontwikkeling van het kind en het gezin als geheel, ga je deze uitdagingen aan.

Andere werkzaamheden in deze functie omvatten onder andere het onderhouden van contact met cliënten, het systeem en ketenpartners, het vaststellen van zorgvraag en -behoefte, het geven van indicatiebesluiten en adviezen, het verrichten van onderzoek naar persoonlijke omstandigheden van hulpvragers, het bemiddelen en adviseren bij het vinden van passend hulpaanbod, het invoeren van gegevens in het rapportagesysteem, en het verstrekken van informatie aan hulpvragers, zorgverleners, en behandelaars.

 

De organisatie werkt landelijk en verspreid over alle regio’s van Nederland. Ze bieden zorg aan volwassenen, maar ook aan jeugdigen en gezinnen. Binnen het domein van de Jeugdhulp wordt er gewerkt binnen het vrijwillig- maar ook gedwongen kader. Het gaat hierbij logischerwijs over gezinnen met complexe problematiek zoals verslaving, schulden, misbruik en scheidingen waarbij huisvestingsproblematiek vaak op de loer ligt.

 

De eisen voor deze functie omvatten: 

– Een professionele houding in de omgang met (opvang-)ouders en het netwerk.- Het vermogen om regie te nemen en te behouden.- Kunnen werken vanuit een helicopterview en het goed kunnen afwegen van verschillende belangen. – Empathie, cultureel inzicht, en het zien van rapportages als een instrument voor overzicht en samenwerking met collega’s. – Het continue streven naar professionaliteit en reflectie op eigen handelen zijn eveneens belangrijke eigenschappen.

 

Wat je van ons mag verwachten:

Bij een detacheringstraject waarbij je in dienst van Vindrs komt:

– Een salaris in schaal 10 van de CAO Jeugdzorg (€3310,84 – €4973,88).- 3% jaarlijks opleidingsbudget.- Naar het COA Jeugdzorg geldende reiskosten, ORT percentages en een eindejaarsuitkering.- Begeleiding vanuit Vindrs tijdens het lopende traject.- Zekerheid van inkomsten als de opdracht onverhoopt eerder stopt.

Als je ZZP’er bent:

– Mogelijkheid om zonder BTW te factureren.- Een marktconform tarief waarbij we bij voorkeur niet onderhandelen met je.- Begeleiding vanuit Vindrs tijdens het lopende traject. 

 

Wil je meer weten of met ons sparren over bovenstaande? Laat het ons weten!

 

 

Aanmelden