Oost Flevoland
Start 10.05.2021
32 uur

Gedragswetenschapper

 

Voor een organisatie in Flevoland zoeken we een Gedragswetenschapper. En strik je veters, want het is een pittige setting. 

 

Je gaat aan de slag met jeugdigen die er alleen voor staan. Ze zijn hier in Nederland zonder ouders of verzorgers en dat heeft een grote impact op het leven van deze jongeren. Ze kampen vaak met pittige diagnoses die de ontwikkeling ernstig in de weg kunnen staan. En dat mijlenver weg van hun vertrouwde omgeving.

 

Ze worden daarom begeleid, intensief. Het doel van de begeleiding is het bieden van een toekomstperspectief dat past bij de mogelijkheden die de jongeren hebben. Op de woonlocatie waar ze verblijven wordt er structuur geboden en een veilig en stabiel leefklimaat. Dat is de basis voor die ontwikkeling. 

 

Als gedragswetenschapper werk je nauw samen met de begeleiders van de woonlocatie. Je rol is om de kwaliteit van de begeleiding te monitoren en verder vorm te geven. Dit doe je met aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van de jongeren en door te kijken naar mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. 

 

Op de locatie ben jij primair verantwoordelijk voor dit proces. Uiteraard werk je samen met ketenpartners zoals jeugdbeschermers en collega-gedragswetenschappers, maar op locatie ben jij de spil waar de kwaliteit van begeleiding om draait. 

 

Belangrijk werk.

 

Welke werkzaamheden ga je tegen komen als je binnen setting aan de slag gaat?

 

 • Ondersteunen en adviseren van begeleiders op de woonlocatie.
 • Screenen van dossiers op kwaliteit en adviseren over de aanpak qua begeleiding.
 • Bevorderen van deskundigheid van je collega’s.
 • Adviseren en interveniëren bij ernstige calamiteiten.
 • Deelnemen aan multidisciplinair overleg, casusoverleg en onderzoekscommissies. 
 • Onderhouden van contact met ketenpartners over toeleiding naar zorg.
 • Signaleren en adresseren van knelpunten in de begeleiding en in het traject. 

 

Het is werk waarbij je stevig in je schoenen moet staan. De jongeren kunnen weerstand laten zien en dat maakt indruk. Op de begeleiders, mede-jongeren, maar ook op jou. Daarom is het een must om een aantal persoonseigenschappen mee naar Flevoland te nemen.

 

 • Je bent communicatief sterk. In schrift, maar ook mondeling. Je neemt geen blad voor je mond en durft collega’s aan te spreken op verantwoordelijkheid. Dat is onlosmakelijk verbonden met dat je ook goed feedback kan ontvangen. 
 • Ja kan relativeren. Je bent iemand die het werk niet meer naar huis neemt. In je functie barst je van de drive, maar je kan ook loslaten. Als je de verantwoordelijkheid van deze groep jongeren wil vergroten begrijp je die kunst van het loslaten als geen ander.
 • Je bent flexibel in je aanpak. Al deze jongeren hebben een eigen verhaal en een eigen wens. Ze zijn aan de andere kant overgeleverd aan het systeem waarin ze wonen. Dat van ons land. Jij bent iemand die daarin de openingen ziet en weet hoe deze positief te gebruiken. 
 • Je hebt oog voor je collega’s. Je hebt elkaar immers nodig om de begeleiding uitvoering te geven. Je snapt de dynamiek van het werk dat ze doen en probeert ze zoveel mogelijk positieve bagage te geven om dat werk uit te kunnen voeren. 

 

Vanuit de organisatie zijn er een aantal functie-eisen die belangrijk zijn, namelijk: 

 

 • Je hebt een afgeronde universitaire opleiding psychologie, orthopedagogiek of een gelijkgestelde opleiding. 
 • Je bent in het bezit van een geldige SKJ registratie, of kan dit aanvragen bij start functie.
 • Je hebt ervaring binnen het domein van de Jeugdzorg in een vergelijkbare functie.
 • Je bent goed in samenwerken op overstijgend niveau.
 • Je bent bekend met het Competentiemodel en kan vanuit die methodiek werken. 

 

De functie is voor langere tijd en structureel. Vanuit Vindrs kan het traject starten in een detacheringstraject waarna overname volgt, maar meteen in dienst treden is ook een optie. In beide gevallen word je in geschaald tot een max van €5150,-, afhankelijk van werkervaringsjaren. Secundaire, marktconforme, arbeidsvoorwaarden zijn bij Vindrs of de organisatie hetzelfde.

 

Meer weten of je interesse kenbaar maken? Laat het ons weten!

 

Aanmelden

Tip: Voor het veld uren is alleen een getal tussen de 0 en 40 toegestaan. Er zijn geen andere tekens dan cijfers toegestaan.

Tip: upload alleen Word- of PDF-bestanden, gebruik geen bestandsnamen met spaties er in.

* Verplichte velden